วัดทุ่งเศรษฐี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

masterb

วัดทุ่งเศรษฐี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 11:17:37 AM
มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความสวยสด งดงามเป็นอย่างยิ่งมหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ)