เป็นเอกเรื่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา => พระคาถาและคำอาราธนา => ข้อความที่เริ่มโดย: masterb ที่ มีนาคม 16, 2013, 03:42:31 pm

หัวข้อ: คำบูชาพระรัตนตรัย
เริ่มหัวข้อโดย: masterb ที่ มีนาคม 16, 2013, 03:42:31 pm
คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์
หัวข้อ: Re: คำบูชาพระรัตนตรัย
เริ่มหัวข้อโดย: sportfoxnew ที่ พฤศจิกายน 18, 2019, 03:35:36 pm
 ;D
หัวข้อ: Re: คำบูชาพระรัตนตรัย
เริ่มหัวข้อโดย: livewe002 ที่ ธันวาคม 04, 2021, 11:35:09 pm
สาธุ