เป็นเอกเรื่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา => พระคาถาและคำอาราธนา => ข้อความที่เริ่มโดย: masterb ที่ มีนาคม 16, 2013, 04:06:33 pm

หัวข้อ: พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เริ่มหัวข้อโดย: masterb ที่ มีนาคม 16, 2013, 04:06:33 pm
(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง)

อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอวัง ธาตุโย จัตตารี สะสะมา
ทันต เกส โลมา นะขา ขีจะ อะหัง วันทามิ ธาตุโย