ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น  (อ่าน 5816 ครั้ง)

พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:28:48 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
โครงการพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

สถานที่นี้ใช้ประกอบ เป็นที่ประชุม อบรม สัมมนา และปฎิบัติธรรมของประชาชนพระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่


 
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:30:29 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
วัตถุประสงค์มี 4 ประการหลักๆ ครับ
1) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
2) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดขอนแก่น และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
3) เป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
4) เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนฝึกอบรมปฏิบัติธรรม


 
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:33:11 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
สถานที่ก่อสร้างโครงการ
จังหวัดขอนแก่นได้หาสถานที่จัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บนที่ดินสาธารณประโยชน์
“หนองอีเลิง” มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,174 ไร่ 80 ตารางวา อยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ของตำบลศิลาและตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น (เสนอและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2549)


 
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:38:34 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
งบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2558 ในวงเงินทั้งสิ้น 262,500,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 : ดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ “พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา”
โดยทำการขุดลอกถมดินพื้นที่ก่อสร้าง สร้างถนนสายหลัก สร้างอาคารประดิษฐานองค์พระ และสร้างพระพุทธ
ศากยมุนีศิริมงคล ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 108,500,000 บาทกล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:41:49 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 : ดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบโครงการอื่นๆ อาทิ ถนนภายใน
สำนักงานบริหารโครงการ ศาลาอเนกประสงค์ ที่พักพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ฯลฯ


 
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:43:11 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 : ดำเนินการก่อสร้างสังเวชนียสถาน จัดภูมิทัศน์ และองค์ประกอบ
ส่วนขยายของโครงการ


กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:46:49 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
องค์พระพุทธศากยมุนีศิริมงคล (พระประธาน)เป็นพระพุทธรูป หล่อสำริด ปางลีลา โดยมีต้นแบบในลักษณะเดียวกับ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานพุทธมณฑล ศาลายาจังหวัดนครปฐม โดยพระประธาน พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น จะมีความสูง 20.90 เมตร (จากฐานบัวถึงยอดเกศโมฬี) อันสื่อถึงวาระการเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสิริพระชนมายุครบ 84 พรรษา

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2014, 10:55:43 am โดย asa_01 »
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:48:16 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
ลานและทางเดินรอบอาคารประดิษฐานองค์พระประธาน พื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางเมตร

กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:52:27 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
พื้นที่อื่นๆ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จำนวน 1 อาคาร
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร

โรงครัวและโรงอาหาร พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร
หอไตรกลางน้ำ พื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ศาสนา และวัฒนธรรม พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
อาคารหอสมุด พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 4 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้
- อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร
- อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร
ลานธรรม/ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร
อาคารสำนักงานบริหารโครงการ พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
อาคารที่พักพระเถระผู้ใหญ่ พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร จำนวน 6 อาคาร
ห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ประมาณ 80 ตารางเมตร จำนวน 3 อาคาร
พื้นที่จอดรถยนต์ระยะแรก 450 คัน พื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถยนต์ระยะที่สอง 485 คัน พื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางเมตร
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล (ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน) พื้นที่ประมาณตำบลละ 300 ตารางเมตร
พื้นที่จัดภูมิทัศน์ประมาณ 40 ไร่ หรือ 64,000 ตารางเมตร
พื้นที่ขยายโครงการในอนาคต จัดสร้างลานธรรม/ลานอเนกประสงค์ 2 พื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร
ถนนภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- ถนน ก: กว้าง 24 เมตร (ผิวจราจร 12 เมตร เว้นเกาะกลาง 2 เมตร ทางเท้าข้างละ 3.5 เมตร)
ความยาวรวม 420 เมตร
- ถนน ข: กว้าง 12 เมตร (ผิวจราจร 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 2.5 เมตร) ความยาวรวม 1,000 เมตร
(ท่อระบายน้ำ 1 ด้าน 500 เมตร)
- ถนน ค: กว้าง 9 เมตร (ผิวจราจร 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังด้านละ 1.5 เมตร) ความยาวรวม 600 เมตร
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 10:54:27 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
.
 
กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 11:02:21 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
วันสำคัญๆ กิจกรรมในช่วงของกลางคืน ที่ตรงกับวันเพ็ญต่างๆ ในวัน มาฆะบูชา วันวิสาขบูชา จะจัดให้พี่พิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งวัน ในภาคกลางคืนก็จะมีแสงสี การเวียนเทียนรอบองค์พระประธาน การจัดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน

กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 11:08:18 am »

ออฟไลน์ asa_01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 337
กราบขอบพระคุณภาพและแหล่งข้อมูลจาก
"โครงการพุทธมณฑลอีสาน วารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หน้า 11,12 "  มา ณ โอกาสนี้ครับ


กล้องพร้อมคนพร้อม .. ชนแก้วกันบ่อยๆ..ข้อมือจะได้แข็งแรง

Re: พุทธมณฑลอีสาน-ขอนแก่น
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2014, 01:59:16 pm »

Ggy888

 • บุคคลทั่วไป
 8) 8) 8)